Till Kontoret

Teknik och kontorssaker kan vara ekologiskt och klimatsmart, här kan till exempel förbrukningsvaror som pennor och liknande bytas ut för ett miljövänligt alternativ!

Likaså Bambutangentborden!