Hållbara produkter för en riktig svensk vinter!

Varför Ekostuff?

Kvalité

För att en produkt på riktigt skall vara hållbar så tror vi att kvalité spelar stor roll. För visst är den bästa produkten (ur ett hållbarhets perspektiv) den du sällan behöver byta ut, som samtidigt är framtagen med det mest miljövänliga material & genom en hållbar produktion?

Hållbarhet

All vår tillverkning görs med hållbara råvaror, i en produktionsmiljö som är både jämställd och lika nyttjande för alla involverade parter. Vi ställer hårda krav på att alla vi arbetar med följer samma stränga hållbarhetspolicy som vi håller oss själva till.

Klimatkompensation

Även om vi jobbar hårt med att minska miljöpåverkan i alla led som vi möjligen kan så finns det vissa steg som inte går att hoppa över. Därför har vi, utöver att kontinuerligt se över vad vi kan göra bättre, valt att klimatkompensera alla våra frakter & fraktmaterial.

Våra samarbetspartners!